6.2

Metadata o CRM

Při psaní klienta, který se bude připojovat na CRM si můžete ověřit základní informace o vzdáleném CRM pomocí následujícího volání.

GET /api/about

Získání metadat o CRM. Jedná se o veřejný koncový bod, tj. klient se nemusí autorizovat.

Odpověď (application/json)

200 OK

{
 "crmId":"ANNECA", /* Unikátní kód CRM - 6 znaků, obvykle velká písmena a číslice*/
 "mode":100,    /* Stav systému: 100 = ok, běží; 5 = probíhá údržba (nelze se připojovat) */
 "partyId":2,   /* Kód kontaktu (reprezentující firmu, provozující systém) v adresáři CRM */
 "name":"Dobrý nápoj s.r.o.", /* Název kontaktu / CRM */
 "country":"CZ",  /* Kód země */
 "language":"cs", /* Kód jazyka */
 "timeZone":"Europe/Prague", /* Časová zóna */
 "url":"https://crm.dobrynapoj.cz", /* URL adresa CRM nastavená administrátorem */
 "version": [ 6, 3, 0, 0 ] /* Four-part version number MAJOR, MINOR, PATCH, BUILD */
}

Pokud je hodnota v parametru mode jiná, než 100, CRM není připravené přijímat požadavky a většiná volání API nejspíš selže interní chybou.