6.2

Soubor

SQL tabulka: attfile, attfile_attach (k jakým záznamům je soubor připojen)
Entita pro XML Connector: file nebo document

Soubory, které začínají na logo-, face- nebo avatar- mohou být v budoucnosti použity pro obrázky s logem firmy, fotkou osoby nebo avatarem osoby. Nepoužívejte je pro jiné, než tyto účely. Takový soubor musí mít Content-Type ve tvar image/*.

Vlastní pole

NázevTypPopis
annotationstring(255)Krátký popis souboru (lze prohledávat v CRM)
contentbyte[]Data souboru přístupná přes XML Connector
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
folderintKód adresáře, ve kterém je soubor umístěn, null = kořenový adresář
idintUnikátní kód (primární klíč)
mimestring(80)MIME typ dat (content type, např. text/plain)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
namestring(255)Jméno souboru
publicAccessstringSoubor je veřejně dostupný pro toho, do má na něj URL (může být na tiskové sestavě nebo dostupný z internetu). Nepovolovat pro důvěrné dokumenty!
readPermstringLogin nebo kód skupiny, která má právo číst data
sizeintVelikost souboru
srcIdintKód záznamu, ke kterému je soubor připojen
srcTypeintTyp záznamu, ke kterému je soubor připojen
typestringTyp dat (uživatelsky definovaný číselník, lze použít např. pro rozlišení, které obrázky jsou náhledové, co je logo, atd.)
writePermstringLogin nebo kód skupiny, která má právo zapisovat data

Formát JSON

{
  "id": 2411, /* Unikání ID - je vždy integer */
  "name": "invoice-20201142.pdf", /* Název souboru/složky - musí být unikátní v nadřazené složce */
  "folder": false, /* Příznak, jestli JSON reprezentuje soubor nebo složku */
   /* Pokud je folder = false */
   "mime": "application/pdf", /* MIME (Content-Type) souboru */
   "size": 256121, /* Velikost v bajtech */
   "public": true, /* Příznak, jestli je tento soubor dostupný veřejně (např. logo firmy nemusí být chráněno heslem a lze na ně odkázat) */
   "data": "....", /* Data kódovaná v Base64 (součástí JSONu pouze na požadání v požadavku) */
  
  "parentFolder": 15, /* Kód nadřazené složky. Pokud je 0 nebo chybí, pak se soubor/podsložka nachází v kořenovém adresáři */
  "annotation": "Faktura za služby", /* Anotace dokumentu (pro snadnější vyhledávání v CRM) */
  "entered": "2020-02-19T08:57:55",
  "enteredBy": "gregor",
  "modified": "2020-02-19T08:59:07",
  "modifiedBy": "gregor"
}