6.2

Nastavení vzhledu

InTouch CRM je možné barevně přizpůsobit, aby lépe respektoval vaše estetické vnímání nebo firemní barvy.

Formulář nastavení vzhledu

Administrátor (uživatel admin)

Administrátor může nastavovat barevnost pro sebe a pro ostatní uživatele, kteří si barevnost nezmění, ve čtyřech záložkách formuláře:

Barevnost aplikace
Můžete nastavit barvu hlavního prostředí aplikace
Barevnost extranetu
Zde lze nastavit barevnost extranetu, což je ta část aplikace, který je dostupná vašim zákazníkům.
Logo
Zde nastavujete logo, který se zobrazí na stránce přihlášení do systému. Doporučujeme šířku obrázku cca 400 pixelů.
Logo pro dokumenty
Opět logo vaší firmy, ale tentokrát ve formátu, který je vhodný pro tisk (nebo generování PDF)

Ostatní uživatelé

Pokud do nastavení vstoupí uživatel, který není admin, může nastavovat pouze barevnost aplikace, a to jen pro sebe. Změny neovlivní vzhled ostatním uživatelům.

Barevnost

Barevnost je definovaná pomocí dvou barev - základní a doplňková. Barvu vždy zvolíte klepnutím do palety, která je uspořádaná tak, že v horizontálním směru určujete sytost a ve vertikálním směru odstín.

Tlačítkem Nastavit výchozí přepnete CRM do modro-oranžové barvy, která je nastavená po instalaci aplikace.