6.2

Kontaktní trojice (trinity)

Jde o důležitý koncept, který je používán na mnoha místech v InTouch CRM. Adresář v CRM je vlastně dlouhý seznam kontaktů, fyzických osob, firem a dalších. Nejedná se však o zcela nezávislé kontakty, ale občas je mezi nimi důležitý vztah. Např. Karel Novák je technikem ve firmě Dobrý nápoj, ale také technickým poradcem ve firmě ACME.

Pokud bychom třeba chtěli v CRM naplánovat telefonát, pravděpodobně bychom rozlišovali, jestli:

  1. voláme Karlu Novákovi do firmy Dobrý nápoj
  2. voláme Karlu Novákovi do firmy ACME

Obdobně, pokud chceme do systému vložit objednávku, je rozdíl, jestli je objednávka od:

  1. firmy Dobrý nápoj zastupované Karlem Novákem
  2. firmy ACME zastupované Karlem Novákem

Z toho je zjevné, že nestačí přiřazovat aktivity nebo objednávky pouze jednotlivým kontaktům, ale vazba musí být složitější.

Celá věc se ještě víc komplikuje, když si uvědomíme, že firmy často mívají více provozoven. Lidé mohou pracovat ve více firmách, případně migrují mezi firmami.

Na obrázku výše vidíme celkem 5 kontaktů různých identit (firma, provozovna, osoba), které jsou vzájemně propojené. Kombinaci kontaktů typu organizace / provozovna / osoba říkáme kontaktní trojice nebo zkráceně trinity.

Kontaktní trojice nemusí nutně obsahovat všechny tři kontakty (organizaci, provozovnu, osobu). Obsahuje však minimálně jeden a maximálně tři kontakty. První specifikující firmu (organizaci nebo business), druhou specifikující provozovnu a třetí specifikující osobu (člověka).

Příklady trojic

[Dobrý nápoj; Brno, Česká 12; Karel Novák]
Karel Novák z brněnské provozovny firmy Dobrý nápoj
[Dobrý nápoj; Karel Novák]
Karel Novák z centrály firmy Dobrý nápoj
[Karel Novák]
Karel Novák (jako soukromá osoba)
[Dobrý nápoj; Brno, Česká 12]
Brněnská provozovna firmy Dobrý nápoj