6.2

Přizpůsobení formulářů

Některé formuláře pro vkládání a úpravu záznamů je možné přizpůsobit1. Týká se to hlavně formuláře pro editaci kontaktu, ale do budoucna budou další formuláře přibývat.

Standardní chování formulářů

Formulářem rozumíme posloupnost polí, do nichž lze vkládat údaje. Pomocí funkce přizpůsobení formulářů můžete ovlivnit pořadí polí a jejich viditelnost. Ve výchozím nastavení je pořadí polí na formuláři definováno na tvrdo vývojáři a viditelnost polí je víceméně daná tím, zda obsahují užitečná data.

Příklad: Na formuláři kontaktu je pole Splatnost faktur, které obsahuje početní dní splatnosti pro daného zákazníka. Toto pole se zobrazí jen tehdy, když je v něm jiná hodnota, než je standardní počet dní splatnosti z Nastavení kontaktů a osob (typicky 14 dní).

Nový formulář

 1. Otevřete stránku Nastavení | Přizpůsobení formulářů
 2. Z nabídky zvolte Vytvořit formulář
  Nový formulář
 3. Vyberte typ záznamu, pro který chcete měnit formulář (Kontakt)
 4. V poli Používá zvolte - všichni uživatelé - nebo jméno uživatele, pro kterého bude formulář použit.
 5. Do pole Popis můžete volitelně vložit svůj kratičký komentář.
 6. Stiskněte Pokračovat.

CRM načte seznam polí pro typ záznamu, který jste zvolili v bodě 3 a umožní vám změnit viditelnost a pořadí.

Nový formulář

 1. Menu pro ovlivnění viditelnosti formulářového pole.
 2. Úchop pro přetažení myší a změnu pořadí polí.

 1. Od verze 6.0