6.2

Jak pracovat s poštovními adresami

Každý kontakt v adresáři InTouch CRM může mít až dvě poštovní adresy (dvě místa). Vzhledem k tomu, že provozovny jsou samostatnými kontakty v adresáři, není obvykle tento limit nijak omezující. Typické zobrazení poštovní adresy na formuláři kontaktu vypadá takto:

poštovní adresa

Pomocí tlačítka Přidat adresu (1) můžete vložit druhou adresu (objeví se další sada polí pro zapsání ulice, PSČ a města). Všimněte si nenápadného trojúhelníčku (2), který klepnutím otevírá další parametry adresy. Plocha (3) slouží ke změně pořadí adres tažením myší.

Chcete-li adresu z kontaktu odstranit, vymažte obsah polí pro ulici, PSČ a město a uložte záznam.

Jak přidat víc řádků pro ulici

Občas nelze vystačit s jedním řádkem pro ulici, hlavně u zahraničních adres. Pokud máte kurzor v poli pro ulici, stiskněte klávesu a pole se automaticky zvětší o další řádek.

víceřádkové adresy

Obdobně, pokud na prázdném řádku adresy stiskněte klávesu (delete), prázdný řádek zmizí a pole bude menší.

Další parametry adresy

Kliknutím na trojúhelníček vedle pole města lze otevřít panel s dalšími parametry adresy.

rozšířené parametry adresy

Můžete zde změnit zemi, stát, příznaky typu adresy a GPS souřadnice (i když jsou políčka se zeměpisnou šířkou a délkou podbarvena tmavším odstínem, lze do nich psát). Ikonka vedle souřadnic umožňuje klepnutím otevřít místo na Google mapách.

Čtyři příznaky mezi řádkem se zemí a řádkem se souřadnicemi umožňují označit typ adresy. Jsou to:

Sídlo
Toto je oficiální sídlo firmy (dle rejstříku) nebo trvalé bydliště osoby.
Faktury
Tato adresa je upřednostňovaná pro zasílání faktur, případně jiných účetních dokladů. Pozn.: faktury jsou vždy vystavovány na sídlo (jak to má být), tady se jedná jen o zasílání faktur.
Dodací
Tato adresa je preferovaná pro dodávky zboží.
Pošta
Na tuto adresu by měla směřovat korespondence

To, jaké má adresa příznaky, lze zjistit i bez otevření panelu rozšířených parametrů. Každému příznaku přísluší malá ikona, která je vidět v poli s ulicí (viz. obrázek výše).

Na příznaky reagují příslušné tiskové výstupy. Pokud např. vytisknete dopis, bude na něm přednostně použita adresa označená "Pošta". Obdobně reaguje i tisk faktury nebo dodacího listu.