6.2

Přístup ke kalendářům

GET /api/calendars

Získání seznamu kalendářů, ke kterým může přistoupit volající uživatel.

Odpověď (application/json)

200 OK

[
 {
  "type": "user",  /* Typ kalendáře (user|group|shared) */
  "id": "mrkvicka", /* Kód kalendáře pro získání více informací */
  "name": "Daniel Mrkvička" /* Název kalendáře (jméno uživatele, název skupiny nebo název sdíleného kalendáře) */
 },
 {
  "type": "user",
  "id": "weigel",
  "name": "Jan Weigel"
 },
 {
  "type": "group",
  "id": "MGMT",
  "name": "Management"
 },
 /* ... */
]

GET /api/calendars/{cal}

Získání událostí v kalendáři V závislosti na typu kalendáře se mění URL koncového bodu, přes který na kalendář přistoupíte:

{cal}Význam
user/{login}Přístup ke kalendáři uživatele
group/{id}Přístup ke kalendáři skupiny
shared/{id}Přístup ke sdílenému kalendáři