6.2

API

InTouch CRM má několik API pro integraci s jinými systémy: