6.1

API

InTouch CRM má několik API pro integraci s jinými systémy: