6.2

Historie uživatele

Získání seznamu posledních otevřených záznamů uživatelem

GET /api/history

Požadavek

Query parametrTypPopisVýchozí
limitintmaximální počet vrácených položek historie50

Odpověď (application/json)

{
 "limit": 50,
 "items": [
  {
   "type": 25852, /* Typ záznamu, na který bylo přistupováno */
   "action": "editFeature.do",  /* URL pro otevření editoru záznamu (pouze u nestandardních typů) */
   "title": "Kapela potřebuje taky mandolínu", /* Název záznamu */
   "pk": "8", /* Kód záznamu (id) */
   "access": "2020-05-15T09:45:58" /* Datum a čas přístupu k záznamu */
  },
  {
   "type": 12,
   "title": "Káva Ricci - Morning Kick",
   "pk": "13",
   "access": "2020-05-15T09:42:29"
  },
  /* ... */
 ]
}

Poznámky: