6.2

Událost (event)

SQL tabulka: event
Entita pro XML Connector: event

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystring(16)Zařazení události (hodnota z číselníku)
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace)
buscaseintKód objednávky, ke které se událost vztahuje
campaignintKód kampaně, ke které se událost vztahuje
categoriessetMnožina kategorií události, ve kterých se záznam nachází (c1 .. c64)
colorIdintKód určující barvu události v kalendáři
completedbooleanPříznak Splněno - určuje zdali je událost vyřízena
customerintKód napárovaného kontaktu
descriptionstringPopis události (smysl a výsledek schůzky)
enddateDatum konce události
endTimetimeVolitelný čas k poli end
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
idintUnikátní kód (primární klíč)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
opportunityintKód příležitosti, ke které se událost vztahuje
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto událost
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto událost
personintKód osoby (pokud je v customer organizace)
placestringMísto konání události
priorityintPriorita události
privatebooleanPříznak Osobní, událost se zobrazuje pouze vlastníkovi a vyřizujícímu
problemintKód problému, ke kterému se událost vztahuje
responsiblestring(16)Uživatel, který má událost na starosti (účastník)
ringBeforeintUpozornit na událost (hodnota z číselníku)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
specDiaryintPokud se nejedná o událost, která je umístěna ve standardním kalendáři uživatele responsible, obsahuje toto pole kód kalendáře (např. sdílený kalendář)
startdateDatum začátku události
startTimetimeVolitelný čas k poli start
statusintStav události (interní hodnota určující stav delegování úkolu)
subjectstringNázev události (věc)

Barva události

KódBarva
1RED
2ORANGE
3YELLOW (výchozí)
4LIGHT_GREEN
5DARK_GREEN
6GREEN_BLUE
7CYAN
8BLUE
9DARK_BLUE
10PURPLE
11MAGENTA
12SALMON