6.2

Faktura (invoice)

Reprezentuje vydanou fakturu. Každá faktura obsahuje také položky.

SQL tabulka: invoice
Entita pro XML Connector: invoice

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
allNumberstring(32)Číslo faktury
amountdecimalCelková částka
amountDefCurrdecimalČástka ve výchozí měně
amountHighVatdecimalČástka s DPH za položky ve vyšší sazbě
amountLowVatdecimalČástka s DPH za položky ve snížené sazbě
amountNoVatdecimalČástka za položky v nulové sazbě
amountTotaldecimalCelková částka k úhradě
amountTotalDefCurrdecimalK úhradě ve výchozí měně
amountVatdecimalCelková částka včetně DPH
amountVatDefCurrdecimalVýše DPH ve výchozí měně
bankAccountintReference na definované číslo účtu, na který má odběratel zaslat peníze
barterbooleanPříznak "barter" - faktura nebude zahrnuta do souhrnných tiskových sestav.
baseHighVatdecimalZáklad daně ve vyšší sazbě
baseLowVatdecimalZáklad daně ve snížené sazbě
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (odběratel)
commentstringText "sdělení pro příjemce", které se tiskne na fakturu
currencystring(3)Kód měny (CZK, EUR, BTC, ...)
customerintKód napárovaného kontaktu (odběratel)
datedateDatum vystavení
dismissedbooleanPříznak "odesláno" (jestli už faktura odešla k zákazníkovi, nastavuje se obvykle automaticky při prvním vytištění faktury)
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
expirationDatedateDen splatnosti
idintUnikátní kód (primární klíč)
internalCommentstringInterní poznámka
konstSymbolstring(16)Konstantní symbol
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
numberintInterní údaj - pořadové číslo faktury pro možnou kontroly chybějících čísel, vycházející ze zvolené řady
orderNumberstring(16)Číslo objednávky zákazníka
pairInvoiceintReference na párovou fakturu (proforma ↔ faktura)
paymentTypestring(16)Způsob úhrady (hodnota z číselníku)
personintKód osoby (pokud je v customer organizace) (odběratel)
promobooleanPříznak, že se jedná o proforma fakturu
recipientintKód napárovaného kontaktu (příjemce)
recipientBranchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (příjemce)
recipientPersonintKód osoby (pokud je v customer organizace) (příjemce)
refundedbooleanPříznak "splaceno"
refundedAmountdecimalSplacená částka
refundedAmountDefCurrdecimalSplacená částka ve výchozí měně
refundedManuallybooleanPříznak „Úhrady této faktury jsou vkládány ručně“ (v kontrastu s tím, že jsou načítány z el. výpisů z banky)
remindersintKolikrát byla tato faktura upomínána
sellerstring(16)Login obchodníka (využívá se pro výpočet provizí - kolik se nafakturovalo díky činnosti obchodníka)
seriesintReference na číselnou řadu, ve které se faktura nachází
specSymbolstring(16)Specifický symbol
symbolstring(16)Číslo faktury
taxDatedateDatum zdanitelného plnění
varSymbolstring(16)Variabilní symbol

Číselná řada dokladů

Každá faktura odkazuje na záznam číselné řady, ve které se nachází.

SQL tabulka: series

NázevTypPopis
activebooleanPříznak určující, jestli je číselná řada aktivní, tj. je nabízena pro vytváření nových dokladů
defbooleanPříznak určující, že tato řada je výchozí pro daný typ dokladu (viz. serieType)
digitsintNa kolik míst je číslo dokladu generované (doplněné nulami, např. digits = 40123, digits = 500123, …
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
firstUsedintPrvní použité číslo z této řady
idintUnikátní kód (primární klíč)
lastUsedintPoslední použité číslo
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
prefixstringPředpona, která se přidá ke generovanému číslu (prefix = FVFV0123)
serieTypeintTyp dokladu, pro který je tato číselná řada použitelná
sufixstringPřípona, která se přidá za generované číslo (prefix = FV, sufix=2021FV01232021)

Typy dokladů

CRM rozlišuje následující typy dokladů:

TypPopis
0Vydané faktury
1Vydané proforma faktury
2Přijaté faktury
3Přijaté proforma faktury
4Ostatní náklady
5Ostatní výnosy
6Příjemky
7Výdejky

Položka faktury

Reprezentuje jednotlivé řádky faktury.

SQL tabulka: invoice_item

NázevTypPopis
idintUnikátní kód (primární klíč)
buscaseintReference na objednávku, kterou tato položka faktury vyúčtovává
bcItemintReference na položku objednávky, kterou tato položka faktury vyúčtovává
ruleItemintReference na fakturační pravidlo objednávky, které tato položka faktury vyúčtovává
invoiceintReference na faktur, do které tato položka patří
discountbooleanTBD
orderBcintPořadí položky na faktuře
lockedbooleanTBD