6.2

SMS účty

V sekci Nastavení -> SMS účty může administrátor aplikace CRM libovolně přidávat, upravovat a mazat konfigurace SMS účtů. SMS účet slouží k nastavení propojení CRM se zařízením odesílající a přijímající SMS. Může to být hardwarový modem, softwarová aplikace nebo webová služba. Systém CRM by měl vygenerovat automaticky 1 SMS účet s bránou typu SMSbrana.cz Gateway. Tento výchozí účet samozřejmě můžete libovolně upravovat nebo smazat a vytvořit si jiný.

InTouch CRM v základní verzi podporuje 4 typy bran, které můžete přiřadit SMS účtu, dle typu brány pak CRM přijímá/odesílá SMSky :

Další konfigurace je specifická pro každý typ brány.

Otevřete účet a v poli Konfigurace nastavte další parametry.

SMS Server Tools Gateway

in = cesta do adresáře s příchozími smskami

out = cesta do adresáře pro odchozí smsky

sent = cesta do adresáře pro již odeslané smsky (nepovinný údaj)

failed = cesta do adresáře s smskami, které se nepodařilo odeslat (nepovinný údaj)

modem = ID modemu v smstools, např. GSM1

SMSbrana.cz Gateway

Nejdříve je nutné na www.smsbrana.cz si založit vlastní účet, poté si nabít kredit pro odesílání SMS. Stav kreditu si můžete kdykoliv zkontrolovat přihlášením do www.smsbrana.cz, CRM kredit nezobrazuje. V rámci účtu smsbrana.cz je běžně nutné si povolit službu sms connect, která umožňuje posílát SMS přes webové rozhraní. V této službě si volíte i nové uživatelské jméno a heslo a určujete způsob přihlášení do služby. POZOR v případě CRM tuto službu nemusíte konfigurovat. Jako login a heslo uvádíte přihlašovací jméno a heslo do globálního účtu smsbrany.cz. Heslo CRM posílá přes internet vždy šifrovaně. SMS odeslané přes smsbránu.cz budou mít vždy systémové číslo odesílatele smsbrany.cz 774884138 nezávisle na čísle uvedeném v nastavení SMS účtu. Pokud vyžadujete použít jiné SMS číslo, můžete si ve svém účtu na SMSbráně zaregistrovat svoje SMS číslo, přes které budou SMSky odesílané. Nevýhoda je v tom, že pokud Vám na toto číslo někdo odpoví, přijde SMS fyzicky na SIM kartu(mobilní telefon) s tímto číslem a ne již do SMSbrány.cz.

login = přihlašovací jméno do SMS brány

password = přihlašovací heslo do SMS brány

url = URL web služby, nepovinný údaj, pokud není uvedeno bere se výchozí nastavení pro www.smsbrana.cz bránu. Tento parametr v současné době slouží pouze k ladění komunikace....

hash = true/false - nepovinný údaj, hodnota je ve výchozím stavu true, přihlašovací údaje se do SMS brány posílají zašifrovaně. Tento parametr v současné době slouží pouze k ladění komunikace....

Seznam chybových kódů služby smsbrana.cz

 1. err=1 neznámá chyba
 2. err=2 neplatný login
 3. err=3 neplatný hash nebo password (podle varianty zabezpečení přihlášení)
 4. err=4 neplatný time, větší odchylka času mezi servery než maximální akceptovaná v nastavení služby SMS Connect
 5. err=5 nepovolená IP, viz nastavení služby SMS Connect
 6. err=6 neplatný název akce
 7. err=7 tato sul byla již jednou za daný den použita
 8. err=8 nebylo navázáno spojení s databází
 9. err=9 nedostatečný kredit
 10. err=10 neplatné číslo příjemce SMS
 11. err=11 prázdný text zprávy
 12. err=12 SMS je delší než povolených 459 znaků

SMSLib.org Gateway

SMSky jsou do nástroje SMSLib předávány přes SQL databázi, takže parametry tohoto účtu obsahují identifikaci oné databáze. Tvar databáze je popsán v dokumentaci SMSLib. Parametry v účtu jsou tyto:

sqlDriver = Java SQL driver třída

sqlURL = cesta k databázi ve formátu příslušného driveru

sqlUser = jméno uživatele pro přístup k db

sqlPassword = heslo uživatele

gatewayId = identifikace SMSLib brány - nastavuje se v SMSLib

O2 Gateway

Nejdříve je nutné sjednat službu s O2 operátorem, více informací o službě a možnosti sjednání zde: [[https://www.o2.cz/firmy-a-organizace/volani-z-mobilu/sms-connector]]

id = Identifikátor vaší služby v rámci O2, bude Vám přidělen pro aktivaci služby

cert = cesta k souboru s vaším privátním klíčem umístěným v dokumentech, tento soubor je nutný pro aktivaci služby, příklad zadané cesty: /intouch-crm/o2key.p12

certPasswd = Heslo k vašemu privátnímu klíči

URL Gateway

Pokud máte dostupnou URL pro odesílání SMS, můžete ji propojit s CRM pomocí této brány.

url = Adresa, kam se mají data posílat, musí obsahovat proměnnou [PHONE] a [MSG]. Do proměnné PHONE se vloží cílové telefonní číslo a do MSG obsah zprávy.

Příklad platné url: http://127.0.0.1:8080/cgi/SmsCGI?1500101=account=test&password=heslo&destination=[PHONE]&content=[MSG]

Formulář SMS účtu

SMS brány - Formulář SMS účtu

Název - Název, interní označení účtu, uvidíte na formuláři SMSky

Vlastník - vlastník SMS účtu, určuje kdo daný SMS účet může používat pro odesílání SMS. Pokud nevyplníte nikoho, SMS účet bude dostupný všem uživatelům CRM s právem odesílám SMS.

Tel.číslo - Telefonní číslo z kterého budou odcházet SMSky a na které budou přicházet SMSky tohoto účtu

Brána - vyberete typ brány, ten určuje způsob komunikace CRM s koncovým zařízením(modem/webová služba/aplikace)

Odstranit diakritiku před odesláním - ze SMSky se odstraní veškerá diakritika

Konfigurace - dodatečná konfigurace brány komunikující s koncovým zařízením(modem/webová služba/aplikace), více nahoře v popisu bran

Výchozí účet pro odesílání - tento účet se bude nastavovat jako výchozí při odesílání SMSky

Zjišťovat příchozí SMS zprávy - pouze při zaškrtnutí se bude CRM pokoušet stahovat příchozí SMS, pokud nezaškrtnete, zařízení bude sloužit pouze k odesílání

Sdílení SMSek - způsob jakým se budou sdílet příchozí SMSky