6.2

Helpdesk API

Pomocí tohoto API můžete integrovat vývojové prostředí s helpdeskem v CRM. Vrací nevyřešené problémy vybraného uživatele systému. Je dostupné na URL:

/helpdesk/problem/...
a
/helpdesk/filter/...

Získání jednoho problému

URL: /helpdesk/problem/<kod_problemu>

Kde <kod_problemu> je ID záznamu v CRM helpdesku.

Odpovědí na dotaz https://firma.itcrm.cz/helpdesk/problem/2014 je JSON objekt v následujícím tvaru:

{
	"id" : "CRM-2014", /* Kód komponenty složený s kódem problému */
	"summary" : "Název problému",
	"description" : "Obsah pole 'Jak se projevuje' (může obsahovat spec. znaky)",
	"url" : "https://firma.itcrm.cz/editPro..."	/* URL do CRM umožňující editovat problém */
}

Dotaz na problémy uživatele

API umí vrátit více problémů současně, které jsou delegovány na určitého uživatele. Jsou vráceny pouze problémy, které jsou otevřené a nebo se u nich pracuje na řešení.

URL: /helpdesk/filter/<login>

Kde <login> je přihlašovací jméno uživatele.

Odpovědí je pole se záznamy jednotlivých problémů (ukázka JSON objektu výše):

[
	{ "id" :  "CRM-2014", /* ... */ },
	{ "id" :  "BRK-3207", /* ... */ },
	/* ... */
]