6.2

Kampaň (campaign)

Reprezentuje marketingovou/obchodní kampaň.

SQL tabulka: campaign
Entita pro XML Connector: campaign

Vlastní pole

NázevTypPopis
activebooleanPříznak, jestli je kampaň stále aktivní
activeFromdatePokud je třeba trvání kampaně omezit časově, obsahuje toto pole první den kampaně.
activeFromTimetimeVolitelný časový údaj pro pole activeFrom
activeTodatePokud je třeba trvání kampaně omezit časově, obsahuje toto pole poslední den kampaně.
activeToTimetimeVolitelný časový údaj pro pole activeTo
audienceintKód cílové skupiny, která slouží pro automatický výběr kontaktů do kampaně
autoAddAudiencebooleanAutomaticky přidávat do kampaně kontakty, které jsou vybírány cílovou skupinou audience
autoDoneAudiencebooleanKontakty, které přestanou vyhovovat filtru cílové skupiny audience automaticky opustí kampaň
budgetdecimalRozpočet kampaně v hl. měně
campCharacterintMédium, na kterém kampaň probíhá
campObjectiveintCíl kampaně
descriptionstringPopis kampaně
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
idintUnikátní kód (primární klíč)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
namestringNázev kampaně
ownerstring(16)Uživatel, který vlastní kampaň
reentrantbooleanPříznak určující, zdali mohou kontakty procházet kampaní opakovaně (v různém čase)

Médium kampaně

KódPopis
1Telefon
2Web
3Osobní kontakt
4Dopis
5E-mail
6TV/Rádio
7Tisk

Cíl kampaně

KódPopis
1Získat kontakt
2Získat informace
3Získat schůzku
4Získat příležitost
5Získat objednávku

Cílová skupina (audience)

S kampaněmi jsou úzce svázány tzv. "cílové skupiny", které definují opakovaně použitelné filtry kontaktů. CRM nepodporuje možnost přímo manipulovat s cílovými skupinami přes API, nicméně považujeme užitečné popsat datovou strukturu cílových skupin.

SQL tabulka: target_audience
Entita pro XML Connector: audience

NázevTypPopis
idintUnikátní kód (primární klíč)
namestringNázev cílové skupiny (pojmenování filtru)
ownerstringUživatel vlastnící cílovou skupinu (pouze ten může měnit parametry filtru)
descriptionstringStručný popis, jak je cílová skupina definovaná
agendastringKód seznamu kontaktů, který se použije pro filtr (ALL=všechny kontakty, ORG=organizace a firmy, BRANCH=provozovny, INDIVIDUAL=osoby včetně živnstníků)
filterjsonDefinice filtru v interním formátu