6.2

Fakt (fact)

Fakt je záznam speciálního významu. Je to vlastně krátká informace, která se váže ke kontaktu v CRM. Tyto informace, nebo-li fakta jsou uloženy buď v databázi nebo jsou generovány dynamicky (zásuvným modulem) při otevření formuláře kontaktu.

SQL tabulka: fact (obsahuje jen uložená fakta, ne generovaná)
Entita pro XML Connector: fact

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
closedbooleanPomocný parametr, který lze použít pouze u faktů s type = 10 (hlavička). Pokud je true, tak to znamená, že celá skupina je při otevření kontaktu zavřená (aby nezabírala zbytečně místo na obrazovce). (toto pole není v databázi)
createddatetimeDatum a čas vytvoření záznamu
customerintKód kontaktu, kterému fakt patří
dateValuedatePokud je hodnotou faktu datum, je uloženo zde
dateValueTimetimeVolitelný čas k poli dateValue
displayintV databázi je v tomto údaji uloženo, kde se má fakt zobrazovat v prostředí CRM. Možné hodnoty jsou 0=nezobrazovat, 1=zobrazovat pouze na formuláři kontaktu, 2=zobrazovat pouze v seznamu faktů, 3=zobrazovat všude (seznam i formulář), 6=zobrazovat v záložce Aktivity u kontaktu
dynamicbooleanPříznak, že se jedná o generovaný fakt (toto pole není v databázi)
groupintTento parametr umožňuje seskupit fakty do jednoho bloku (na formuláři kontaktu při zobrazení). Zatímco parametr display slouží k sémantickému seskupení faktů (podobný význam), group seskupuje visuálně (zobrazení v jednom bloku)
iconstringURL na ikonu 18×18 px, která se zobrazí na řádku faktu. Může být relativní i absolutní.
iconLinkstringURL na kterou prohlížeč skočí, když se klepne na ikonu
infostringDoplňující text, který se zobrazí malým písmem pod názvem a hodnotou (může být vynechán)
kindstringKód faktu, který musí být unikátní v rámci jednoho kontaktu. Dva fakty nemohou mít stejnou hodnotu kind pro kontakt
kindGroupstringFakty podobného typu mohou být identifikovány touto hodnotou (např. všechny fakty, které se týkají aktivit kontaktu na webu)
modifieddatetimeDatum a čas poslední změny záznamu
priorityintDůležitost faktu. Čím menší číslo, tím významnější. 0=nejdůležitější. Určuje pořadí, v jakém se fakty vykreslí na formuláři kontaktu.
titlestringNázev faktu, který vidí uživatel CRM. Např. „Obrat za poslední měsíc“
typeintZpůsob, jakým se fakt vykreslí na formuláři kontaktu. Možné hodnoty jsou: 0=běžná informace (toto použijte pro většinu faktů), 1=informace o aktivitě kontaktu, 2=doporučení pro kontakt, 3=varování pro kontakt, 10=hlavička skupiny (viz. group), 11=mezisoučet v rámci skupiny, 12=patička skupiny
validTodatetimeDatum, do kdy má fakt platnost. InTouch CRM automaticky odstraňuje z databáze neplatné fakty, tj. automaticky zmizí z formuláře kontaktu.
valuestringHodnota faktu. Krátký text, který se zobrazí vedle názvu. Např. „320 tis. Kč“
visibleForstringOmezení uživatele, který může vidět fakt. Prázdná hodnota znamená, že mohou vidět všichni.