6.2

Členství kontaktu (membership)

Pro propojení kontaktů mezi sebou (Osoba je zaměstnancem/je členem firmy) používáme datovou strukturu „členství“.

SQL tabulka: membership
Entita pro XML Connector: membership

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
orgintReference / kód nadřazeného záznamu (např. firmy)
memberintReference / kód podrazeného záznamu (např. osoby nebo provozovny)
priorityintPořadí (priorita) vazby. Menší číslo = důležitější. (Jak moc je pro kontakt member důležitá vazba na kontakt org.)
rolestringPopis vztahu nebo taky role/funkce, kterou member zastává v org. (např. "jednatel", "servisní technik", ...)
enterDatedateOd kdy vazba platí. Může být např. datum nástupu. Může být null.
leaveDatedateDo kdy vazba platí. Může být např. datum ukončení pracovního poměru. Může být null.
forContactbooleanKontakt member je hlavní kontaktní osobou pro org.
forBusinessbooleanKontakt member je v org odpovědný za obchodní záležitosti.
forTechnicalbooleanKontakt member je v org odpovědný za technické záležitosti.
forInvoicebooleanKontakt member je v org odpovědný za fakturaci (příjem / vystavování).
authorizedbooleanKontakt member je oprávněn za org uzavírat smlouvy a podepisovat oficiální dokumenty (jedná jménem org).