6.2

Objednávka (buscase)

Reprezentuje objednávku. Každá objednávka může obsahovat položky.

SQL tabulka: buscase
Entita pro XML Connector: order

CRM podporuje více typů objednávek, které se liší strukturou polí. Přehled níže obsahuje popis standardních polí z tabulky buscase. Pole, která jsou specifická pro určitý typ objednávky, jsou v jiné tabulce (obvykle má název tabulky prefix bc_).

Při použití XML Connectoru je také třeba dávat pozor na to, jaký název entity použijete. Nestačí order, ale je třeba uvést kompletní název třídy.

Typ objednávkyEntitaKód typu v CRM
Služba#com.anneca.intouch.buscase.WorkBC9
Opakovaná služba#com.anneca.intouch.buscase.RepeatedWorkBC11
Dlouhodobá služba#com.anneca.intouch.buscase.LongTermWorkBC14
Storno#com.anneca.intouch.buscase.CancelBC21
Reklamace#com.anneca.intouch.buscase.ComplaintBCBC15

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
acceptorBranchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (příjemce služby)
acceptorCustomerintKód napárovaného kontaktu (příjemce služby).
acceptorPersonintKód osoby (pokud je v customer organizace) (příjemce služby)
agendaCategorystringZařazení objednávky (obsah podle uživatelem definovaného číselníku)
approveddatetimeČas schválení objednávky
approvedBystringUživatel, který objednávku schválil (login)
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (odběratel, kdo objednal a bude platit)
canceledbooleanPříznak označující stornovanou objednávku
caseTypeintTyp objednávky (kód v CRM určující typ objednávky)
commentstringKomentář k objednávce
currencystring(3)Měna objednávky (např. CZK, EUR, BTC, apod.)
customerintKód napárovaného kontaktu (odběratel, kdo objednal a bude platit).
discountBydecimalVelikost slevy „o“
discountPercentdecimalVelikost slevy v %
discountTodecimalVelikost slevy „na“
discountTypeintTyp slevy (0=žádná sleva, 1=Sleva v %, 2=Sleva o, 3=Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo, discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy.
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
entMoneydecimalPřímo vkládaná složka částky objednávky (číslo, které je součástí formuláře)
expensedecimalNáklady spojené s vyřízením objednávky
expenseCurrencystring(3)V jaké měně jsou náklady v expense uvedeny
expenseItmdecimalCelková cena nákladů na položky objednávky
finishdateDatum, do kdy musí být objednávka vyřízena
finisheddateDatum, kdy byla objednávka vyřízena (pokud je null, objednávka ještě vyřízena nebyla)
finishedTimetimeVolitelně specifikovaný čas k finished
finishTimetimeVolitelně specifikovaný čas k finish
idintUnikátní kód (primární klíč)
itmMoneydecimalCelková cena položek objednávky
itmMoneyVatdecimalCelková cena položek objednávky s DPH
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
offerintKód nabídky, ze které objednávka vzešla
opportunityintKód příležitosti, díky které objednávka existuje
originalPricedecimalCena objednávky před uplatněním slevy
originalPriceVatdecimalCena objednávky s DPH před uplatněním slevy
ourNumberintGenerované pořadové číslo objednávky
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto objednávku
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto objednávku
parentintKód nadřazené objednávky. (null - bez nadřazené objednávky)
personintKód osoby (pokud je v customer organizace) (odběratel, kdo objednal a bude platit)
responsiblestringLogin uživatele odpovědného za vyřízení objednávky (bude mu připomínáno)
ringBeforeintUpozornit na objednávku (hodnota z číselníku)
sellerstringLogin uživatele / obchodníka, který přinesl nový obchod (význam pro provize)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
statusintStav delegování objednávky - interní kód
subjectstringNázev objednávky
symbolstringUnikátní identifikátor objednávky. Není povinný - např. kód synchronizované objednávky v externím programu
todoPriorityintPriorita (úkolu) této objednávky
totalPricedecimalCelková cena objednávky
totalPriceDefCurrdecimalCelková cena objednávky ve výchozí měně
totalPriceVatdecimalCelková cena objednávky s DPH
totalPriceVatDefCurrdecimalCelková cena objednávky s DPH ve výchozí měně
vatintSazba DPH

Položka objednávky

Položka objednávky reprezentuje jeden záznam umístěný do objednávky jako položka (např. typu Produkt, Služba, Položka). Ceny položek se pak připočítávají k celkové ceně objednávky.

V XML Connectoru je to entita „orderitem“. Při zápisu položky do objednávky, pomocí konektoru, se nespouštějí přepočítávací funkce.

SQL tabulka: bcitem
Entita pro XML Connector: orderitem

NázevTypPopis
busCaseintKód objednávky, ve které je položka umístěna
commentstring(255)Komentář položky
deliveredbooleanPříznak "K výdeji" u produktové položky
discountBydecimalVelikost slevy „o“
discountPercentdecimalVelikost slevy v %
discountTodecimalVelikost slevy „na“
discountTypeintTyp slevy (0=žádná sleva, 1=Sleva v %, 2=Sleva o, 3=Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo, discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy.
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
idintUnikátní kód (primární klíč)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
originalPricedecimalCena před slevou (jedn.množství × jedn.cena)
qtydecimalMnožství
realizeddateTBD
realizedBystringTBD
refIdstring(16)Referenční kód položky (např. pokud je položka typu Produkt, tak obsahuje kód produktu)
storeintReference na sklad, ze kterého je zboží prodáváno
titlestring(64)Název položky objednávky
totalPricedecimalCelková cena po slevě
totalPriceVatdecimalCelková cena po slevě s DPH
typeintTyp položky (1 = produkt, 2 = služba, 3 = volná položka)
unitintV jakých jednotkách je položka nabízena
unitExpensedecimalNáklady na jednotku
unitPricedecimalJednotková cena
vatintSazba DPH