6.2

Číselník (list)

NázevTypPopis
idstring(32)Kód číselníku
titlestring(64)Název číselníku
lockedbooleanUzamčený číselník. Takový číselník není možné ze systému smazat aniž by se nenarušilo fungování CRM

Položky číselníku (listitem)

NázevTypPopis
liststring(32)Kód číselníku
itemvalstring(16)Hodnota položky číselníku (unikátní v rámci jednoho číselníku)
titlestring(64)Název položky (buď uvedená přímo nebo jako reference na lokalizovatelný řetězec)
titleTypeintUrčuje, jak se má název v poli title (0 = název položky je uveden přímo, 1 = uveden lokalizovatelný kód)
specvalstring(255)Rozšiřující parametry k položce číselníku ve tvaru kód=hodnota,kód=hodnota, .... Význam parametrů je specifický pro daný číselník.
sequenceintPořadí, v jakém se položka zobrazí v uživatelském rozhraní.
candeletebooleanAdmin může tuto položku smazat (zakázáno u položek, kde by smazání narušilo integritu systému)
enabledbooleanPoložka je aktivní a používaná.
userTitlestring(64)Uživatelské přejmenování (má přednost před title při použití)

Formát JSON

{
  "id": "_enf",
   "items": [
      {
        "name": "Vizitka",
        "sequence": 0,
        "value": "bcca"
      },
      {
        "name": "Import",
        "sequence": 0,
        "value": "impr"
      },
      /* ... */
    ],
  "locked": false,
  "name": "Kontakt: Původ"
}