6.2

Vlastní položky nabídky na formuláři kontaktu

Zákaznící poměrně často požadují, aby bylo možné přidat další položku do nabídky při otevření karty kontaktu. Od verze 5.1.3 toto systém podporuje. Položky může přidávat uživatel, který má právo administrovat aplikaci. Lze postupovat takto:

  1. Otevřete stránku Nastavení | Rozšířené nastavení
  2. Zvolte v nabídce volbu Nová preference. Tím je možné vytvořit záznam v interním registru předvoleb aplikace.
  3. Objeví se formulář, ve kterém v poli Identifikátor zvolte hodnotu, která bude začínat menu.customer. (za tečkou můžete napsat nějaké číslo nebo příponu).
  4. Do pole Hodnota napište jeden nebo více řádků podle pravidel uvedených níže a stiskněte Uložit a zpět

Formát definice položky nabídky

Definice položky nabídky (viz pole Hodnota) může mít minimálně jeden a maximálně pět řádků. Každý řádek má specifický význam.

URL
Titulek v nabídce
URL ikony (ideálně 18x18 px)
Cíl
Umístění v existujících nabídkách

Příklad:

http://www.anneca.cz?symbol=[[[SYMBOL]]]
Open web site
i/globe.jsp
_blank
newTop

Použití definice výše by způsobí, že se do nabídky u kontaktu přidá nová položka s názvem Open web site s ikonou na relativní adrese i/globe.jsp a po kliknutí uživatelem na tuto položku by se otevřela v novém okně prohlížeče stránka s adresou http://www.anneca.cz..... Všimněte si, že v URL adrese je možné používat speciální nahrazovací výrazy (ve třech hranatých závorkách), které umožňují dynamicky generovat adresu podle hodnot ve formuláři. V tomto případě se do URL přidá parametr symbol s hodnotou druhého (párovacího) kódu z karty kontaktu.

Výraz newTop znamená, že se nová položka přidá na začátek skupiny Nový záznam.

URL

URL je relativní nebo absolutní webová adresa, přičemž může obsahovat nahrazovací výrazy pro sloučení s hodnotami ve formuláři. Nejvíce užitečné nahrazovací výrazy jsou [[[email]]], [[[ico]]], [[[id]]] a [[[symbol]]], které umožňují do URL vložit e-mail, IČ, kód nebo párovací symbol kontaktu.

Titulek

Jako druhý řádek definice napište libovolný titulek, ale v ideálním případě ne moc dlouhý, aby se nezalamoval na více řádků při vykreslení v nabídce. Ideální je do 25 znaků.

Ikona

Můžete použít nějakou existující ikonu InTouch CRM. V tom případě použijte relativní URL (např. i/globe.jsp je ikona globu). Pokud chcete použít vlastní ikonu, umístěte ji někam na svůj veřejný web a použijte absolutní URL (např. http://www.firma.cz/images/robot.png). Ikony v nabídkách jsou ve velikosti 18x18 px.

Cíl

Na čtvrtém řádku můžete zvolit cíl odkazu nabídky. Jedná se o standardní hodnotu target v HTML linku <a>, takže asi nejpoužitelnější jsou hodnoty _blank (otevření v novém okně) nebo _top (otevření ve stávajícím okně).

Umístění v existujících nabídkách

Na posledním řádku můžete použít následující klíčová slova, která definují, kde se nová položka nabídky objeví:

newTop
na začátku nabídky Nový záznam
newBottom
na konci nabídky Nový záznam
toolsTop
na začátku nabídky Nástroje
toolsBottom
na konci nabídky Nástroje
printTop
na začátku nabídky Výstupy
printBottom
na konci nabídky Výstupy

Pokud je tento řádek vynechán, nová položka nabídky se zobrazí nad všemi ostatními ve své vlastní skupině položek.