6.2

Metrika (metric)

Metriky jsou záznamy, které umožňují sběr číselných dat v čase o vašem businessu.

SQL tabulka: metric

Databáze

NázevTypPopis
idintunikátní kód
titlestringNázev metriky (stejný pro jeden druh metriky)
timeTypeintDruh časového intervalu, za který je metrika sebrána (0 = rok, 1 = kvartál, 2 = měsíc, 3 = týden, 4 = den)
yearTimeintrok, kdy byla metrika sebrána (2020)
specTimeintdalší zpřesnění časového období, význam je různý podle toho, co je v timeType. Např. pokud je timeType=2 v tomto poli bude index měsíce v roce (0 = leden, 1 = únor, ...)
lastDaydateposlední den určeného odbdobí (např. 31.3.2021 pro březen 2021)
valuedoublevlastní hodnota
commentstringrozšiřující komentář k metrice
customerintvolitelná reference do adresáře, pokud se metrika týká určitého zákazníka
userGroupstringreference na uživatele nebo uživatelskou skupinu, pokud se metrika týká týmu nebo zaměstnance

Formát JSON

{
 "id": 2563,
 "title" : "navstevnostWebu",
 "type" : "month", /* viz. timeType v databázi, zde určeno řetězcem (year|quarter|month|week|day) */
 "year" : 2021,
 "spec" : 2,  /* Počítáno od 0 - je to tedy březen */
 "lastDay" : "2021-03-31",
 "value" : 13240,
 "comment" : "Zdroj Google Analytics",
 "party" : null, /* reference do adresáře (db customer) */
 "user" : null /* uživatel (db userGroup) */
}