6.2

Firmy, zaměstnanci, provozovny a živnostníci v adresáři

Adresář v InTouch CRM může být pro nově příchozí uživatele nezvykle koncipovaný. Většina jiných aplikací, které spravují kontakty, se omezuje na prostý seznam firem a osob. InTouch CRM jde dál a dokáže zaznamenat i komplikované struktury vztahů mezi fyzickými a právnickými osobami.

Každý záznam v adresáři má speciální pole Typ identity, které určuje o jaký kontakt se jedná. Může nabývat následujících hodnot:

TypPopis
SpolečnostFirma nebo jiná organizace
OsobaFyzická osoba
ŽivnostníkPodnikající fyzická osoba (může mít navíc IČO a DIČ plus obchodní značku)
ProvozovnaProvozovna organizace/firmy
Pracovní pozicePracovní pozice v organizaci (účetní, recepční, ...). Používáme u kontaktů, u kterých nevíme jméno konkrétní osoby, ale i tak s nimi musíme komunikovat.
OdděleníOddělení v rámci organizace (např. HR, Marketing, ...)
RobotSubjekt, který není osobou. Existence tohoto typu je důležitá pro řízení přístupových práv a možnost vytvářet uživatelské účty, které nepatří osobám (např. e-shop, který zapisuje do CRM)
RodinaRodina (sdružuje 2 a více fyzických osob)
SkupinaLibovolná pracovní skupina zahrnující osoby z jedné nebo více organizací
AnonymKontakt, ke kterému nemáme jméno, pouze kontaktní údaj (např. e-mail). Tyto identity obvykle vznikají importem nebo zápisem z webového formuláře.

typ identity

Většinou budete pracovat se záznamy typu Společnost a Osoba, které vám pomohou vytvářet nejobvyklejší vazby mezi firmami a jejich zaměstnanci.

Občas mají uživatelé InTouch CRM tendenci špatně zapisovat do adresáře podnikající osoby (živnostníky). Není výjimkou, že se snaží zadat záznam 2x, jednou jako Společnost a podruhé jako Osobu. To je špatně. V CRM by měl být pouze jeden záznam typu Živnostník. V opačném případě budete mít problém s duplicitami telefonů a e-mailů.