6.2

Příležitost (opportunity)

Reprezentuje obchodní příležitost (rozpracované nebo ukončené obchodní námluvy).

SQL tabulka: opportunity, opportunity_attr (zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: opportunity

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystringZařazení příležitosti (obsah podle uživatelem definovaného číselníku)
amountdecimalOdhad výnosu přepočten do hlavní měny
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit)
closeDatedateOdhad data uzavření příležitosti
collectdateOčekávané datum uskutečnění obchodu (odhad, kdy přitečou peníze do firmy)
commentstringKomentář k příležitosti
currencystring(3)Měna objednávky (např. CZK, EUR, BTC, apod.)
customerintKód napárovaného kontaktu (kde je možné obchod uskutečnit).
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
expensedecimalOdhad nákladů v hl. měně (v případě realizace)
idintUnikátní kód (primární klíč)
intlAmountdecimalOdhad výnosu v měně příležitosti
intlExpensedecimalOdhad nákladů v v měně příležitosti (v případě realizace)
intlProfitdecimalZisk příležitosti
lostOccasionstring(16)Důvod ztráty v případě neúspěchu (hodnoty jsou definovýny číselníkem v CRM)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
namestring(128)Název příležitosti
notificationintInterní reference na oznámení
opTypestring(4)Typ příležitosti (číselník v CRM)
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto příležitost
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto příležitost
parentintKód nadřazené příležitosti (obvykle null)
personintKód osoby (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit)
probabilityintŠance v % (pravděpodobnost, že bude příležitost vyhrána)
profitdecimalZisk v hl. měně
reallyCloseddateDatum skutečného uzavření příležitosti
responsiblestring(16)Uživatel vyřizující příležitosti (je mu/jí připomínána, dokud není ukončena)
ringBeforeintUpozornit na komunikaci (hodnota z číselníku)
sellerstringLogin uživatele / obchodníka, který bude opěvován básníky za nový obchod (význam pro provize)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
stagestring(4)Fáze příležitosti (hodnota z číselníku)
statusintStav příležitosti (interní hodnota určující stav delegování úkolu)
symbolstringUnikátní identifikátor příležitosti
todoPriorityintPriorita (úkolu) této příležitosti