6.2

Příležitost (opportunity)

Reprezentuje obchodní příležitost (rozpracované nebo ukončené obchodní námluvy).

SQL tabulka: opportunity, opportunity_attr (zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: opportunity

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystringZařazení příležitosti (obsah podle uživatelem definovaného číselníku)
amountdecimalOdhad výnosu přepočten do hlavní měny
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit)
closeDatedateOdhad data uzavření příležitosti
collectdateOčekávané datum uskutečnění obchodu (odhad, kdy přitečou peníze do firmy)
commentstringKomentář k příležitosti
currencystring(3)Měna objednávky (např. CZK, EUR, BTC, apod.)
customerintKód napárovaného kontaktu (kde je možné obchod uskutečnit).
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
expensedecimalOdhad nákladů v hl. měně (v případě realizace)
idintUnikátní kód (primární klíč)
intlAmountdecimalOdhad výnosu v měně příležitosti
intlExpensedecimalOdhad nákladů v v měně příležitosti (v případě realizace)
intlProfitdecimalZisk příležitosti
lostOccasionstring(16)Důvod ztráty v případě neúspěchu (hodnoty jsou definovýny číselníkem v CRM)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
namestring(128)Název příležitosti
notificationintInterní reference na oznámení
opTypestring(4)Typ příležitosti (číselník v CRM, popsáno níže)
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto příležitost
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto příležitost
parentintKód nadřazené příležitosti (obvykle null)
personintKód osoby (pokud je v customer organizace) (kde je možné obchod uskutečnit)
probabilityintŠance v % (pravděpodobnost, že bude příležitost vyhrána)
profitdecimalZisk v hl. měně
reallyCloseddateDatum skutečného uzavření příležitosti
responsiblestring(16)Uživatel vyřizující příležitosti (je mu/jí připomínána, dokud není ukončena)
ringBeforeintUpozornit na komunikaci (hodnota z číselníku)
sellerstringLogin uživatele / obchodníka, který bude opěvován básníky za nový obchod (význam pro provize)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
stagestring(4)Fáze příležitosti (hodnota z číselníku)
statusintStav příležitosti (interní hodnota určující stav delegování úkolu)
symbolstringUnikátní identifikátor příležitosti
todoPriorityintPriorita (úkolu) této příležitosti

Standardní typy příležitosti

Příležitosti je možné klasifikovat podle typu. Standardně jsou k dispozici následující dva typy, ale administrátor může číselník (/api/lists/_opt) rozšířit o další položky.

TypPopis
exbuStávající business
nebuNový business

Fáze příležitosti

Příležitost prochází několika fázemi, až skončí v některé z koncových fází. Standardní fáze jsou:

TypPopis
aproStávající business
bquaKvalifikace
canaVyžaduje analýzu
dvprPředb. nabídka
edmaRozhodují se
fpanAnalýza odezvy
gppqPřesná nabídka
hnegJednání/Revize
xxxfZmrazeno
yyywVyhráno
zzzlZtraceno

Formát JSON

{
   "id": 1, /* Unikání ID - je vždy integer */
   "customer": 19,
   "name": "Výběrové řízení - výdejníky",
   "type": "nebu", /* typ příležitosti */
   "amount": 460000.0,
   "expense": 350000.0,
   "profit": 110000.0,
   "intlProfit": 110000.0,
   "intlExpense": 350000.0,
   "intlAmount": 460000.0,
   "currency": "CZK",
   "stage": "apro", /* Fáze příležitosti */
   "probability": 30,
   "responsible": "zdrazil",
   "comment": "Možnost nákupu výdejních automatů do jejich provozoven (celkem 13). Chtějí jednoho dodavatele a pokud možno co nejvíc bezúdržbovou verzi výdejníku. Servis bude zajišťovat dodavatel.",
   "closeDate": null,
   "entered": "2020-02-27T13:40:14",
   "modified": "2020-02-27T13:40:14",
   "modifiedBy": "zdrazil",
   "enteredBy": "zdrazil",
   "delegateTime": null,
   "collect": "2020-04-02",
   "notification": 1,
   "notifyFlag": 1,
   "reallyClosed": null,
   "seller": "zdrazil",
   "salesGroup": "SALES",
   "ownerUser": "zdrazil",
   "ownerGroup": "#SALES",
   "todoPriority": 2
  }