6.2

Komunikace (contact)

Komunikace je entita, která reprezentuje jeden záznam v seznamu komunikací. Většinou jsou to telefonáty, ale může se jednat i o jiné typy komunikace, jako např. dopis nebo schůzka.

SQL tabulka: contact, contact_attr (zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: communication

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystring(16)Zařazení komunikace (hodnota z číselníku)
audioURLstringPro telefonáty obsahuje URL odkaz na audiozáznam hovoru (pouze, pokud je CRM integrované s telefonní ústřednou a ústředna to podporuje)
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace)
buscaseintKód objednávky, ke které se komunikace vztahuje
callDurationintPro telefonáty obsahuje délku volání (pouze, pokud je CRM integrované s telefonní ústřednou)
callUiddoubleTBD
campaignintKód kampaně, ke které se komunikace vztahuje
commentstringPopis komunikace (co je třeba dojednat, jaký byl výsledek komunikace)
contacteddateDen, kdy byla komunikace skutečně provedena. Pokud je null, jedná se o ještě nevyřízenou komunikaci (plánovanou).
contactedTimetimeČas, kdy byla komunikace skutečně provedena (může být null).
contactTypeintTyp komunikace (hodnota z číselníku)
customerintKód napárovaného kontaktu
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
idintUnikátní kód (primární klíč)
letterBodystringV případě, že komunikace reprezentuje dopis, je zde tělo dopisu v HTML formátu
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
opportunityintKód příležitosti, ke které se komunikace vztahuje
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto komunikaci
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto komunikaci
personintKód osoby (pokud je v customer organizace)
phonestringPro telefonáty obsahuje telefonní číslo ze kterého/na které byl hovor veden.
planContactdateDen, na kdy je komunikace plánována
planContactTimetimeČas, na kdy je komunikace plánována (může být null).
privatedoubleTBD
problemintKód problému, ke které se komunikace vztahuje
responsiblestringLogin uživatele odpovědného za vyřízení nebo kód skupiny.
resultstring(5)Hodnota číselníku, který určuje výsledek komunikace
ringBeforeintUpozornit na komunikaci (hodnota z číselníku)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
statusintStav komunikace (interní hodnota určující stav delegování úkolu)
subjectstringNázev nebo také "Věc" komunikace (povinné pole).
symbolstringUživatelský unikátní kód
timeLengthdoubleTBD
todoPriorityintPriorita (úkolu) této komunikace

Typy komunikací

Některé typy komunikace nemusí být v CRM aktivní (např. zastaralý fax). V Nastavení | Seznamy a číselníky ověřte aktuálně povolené hodnoty.

TypPopis
1Telefonát
2Fax
3E-mail
4Dopis
5Setkání
6Jiný

Výsledek komunikace

StavPopis
0nenastaveno
1Kontaktován
2Nezájem
3Nedostupný