6.2

Nabídka (offer)

Reprezentuje nabídku. Každá nabídka může obsahovat položky.

SQL tabulka: offer, offer_attr (zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: offer

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystringZařazení nabídky (obsah podle uživatelem definovaného číselníku)
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace) (odběratel, příjemce nabídky)
commentstringKomentář k nabídce
currencystring(3)Měna nabídky (např. CZK, EUR, BTC, apod.)
customerintKód napárovaného kontaktu (odběratel, příjemce nabídky). Pokud je null, je tato nabídka považována za vzor/předloha nabídek pro snadné vytváření nových podobných nabídek.
discountBydecimalVelikost slevy „o“
discountPercentdecimalVelikost slevy v %
discountTodecimalVelikost slevy „na“
discountTypeintTyp slevy (0=žádná sleva, 1=Sleva v %, 2=Sleva o, 3=Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo, discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy.
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
entMoneydecimalPřímo vkládaná složka částky nabídky (číslo, které je součástí formuláře)
idintUnikátní kód (primární klíč)
itmMoneydecimalSložka částky nabídky, která vznikla součtem položek nabídky (za položky)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
namestringNázev nabídky
nextbooleanJedná se o tzv. "navazující nabídku", která vznikla rozpracováním předchozí nabídky neakceptované zákazníkem. Viz. také položka parentId
opportunityintKód příležitosti, ke které se nabídka vztahuje
originalPricedecimalCelková částka nabídky před slevou
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tuto nabídku
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tuto nabídku
parentIdintKód předchozí nabídky, pokud nabídka vznikla derivací z některé předchozí verze. null znamená, že je to první nabídka v řadě.
personintKód osoby (pokud je v customer organizace) (odběratel, příjemce nabídky)
responsiblestringKdo vyřizuje (připravuje) tuto nabídku - login uživatele
sellerstringObchodník (loginname). Většinou to bude stejný uživatel jako responsible.
sendDatedateDatum odeslání nabídky, pokud už byla odeslána
symbolstring(16)Kód pro vlastní použití
totalPricedecimalCelková částka. Je počítána jako součet itmMoney a entMoney

Další (uživatelsky definovaná) pole jsou v tabulce offer_attr.

Položka nabídky

Reprezentuje jednotlivé řádky faktury.

SQL tabulka: offeritem
Entita pro XML Connector: offeritem

NázevTypPopis
commentstringKomentář k položce nabídky
discountBydecimalVelikost slevy „o“
discountPercentdecimalVelikost slevy v %
discountTodecimalVelikost slevy „na“
discountTypeintTyp slevy (0=žádná sleva, 1=Sleva v %, 2=Sleva o, 3=Sleva na) Podle toho, jaká je v tomto poli hodnota, je možné použít příslušné pole discountTo, discountPercent nebo discountBy pro zjištění výše slevy.
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
grossTimedecimalČasová náročnost položky nabídky
grossTimeUnitintČasová jednotka, ve které se náročnost vyjadřuje v poli grossTime
idintUnikátní kód (primární klíč)
itemOrderintPořadí položky na nabídce
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
offerintReference na záznam nabídky, do které tento řádek/položka patří
optionalbooleanVolitelná položka (zákazník nemusí objednat)
originalPricedecimalCena (z ceníku)
qtydecimalNabízené množství
realizeddateTBD
realizedBystringTBD
refIdstringReferenční kód položky (např. pokud je položka typu Produkt, tak obsahuje kód produktu)
titlestringPopis (název) nabízené položky
totalPricedecimalKonečná cena
typeintTyp položky (1 = produkt, 2 = služba, 3 = volná položka)
unitintV jakých jednotkách je položka nabízena
unitPricedecimalJednotková cena
vatintSazba DPH