6.2

Kontakt (party)

Kontakt je entita, která reprezentuje jeden záznam v adresáři kontaktů. Jedná se obvykle o fyzickou nebo právnickou osobu, ale existují další typy kontaktů.

SQL tabulka: customer, customer_attr (zákaznická pole)
Entita pro XML Connector: party nebo customer

Před verzí 6.0 byly některé kontakty uloženy v tabulkách branch (provozovny) a person (fyzické osoby). Nyní je vše sjednoceno v jedné databázové tabulce s vyhrazeným sloupcem, který určuje typ identity.

Poznámky

Vlastní pole

NázevTypPopis
adrStatestringNázev státu
adrStateMstringNázev státu (druhá adresa)
bankAccountstringČíslo bankovního účtu
bankCodestringKód banky
bankSymbolstringSpecifický symbol pro peněžní transakce
birthdaydateNarozeniny osoby
bornNumberstringRodné číslo osoby (nebo podobný národní identifikátor)
cardstringČíslo zákaznické karty
canShoppingbooleanZákazník může nakupovat (bude přejmenováno na canPurchase)
categoriesstringKódy kategorií, do kterých kontakt patří. (hodnotou je seznam kódů kategorií c1, c2, …, c64 - kódy musí být odděleny čárkou)
categoriesValuestringVyjmenované názvy kategorií, do kterých kontakt patří.
citystringMěsto
cityMstringMěsto (druhá adresa)
commentstringKomentář ke kontaktu
companystringNázev společnosti (u kontaktu typu BRANCH je zde název provozovny nebo zopakovaný název společnosti, do které provozovna patří)
countrystringKód země (CZ, SK, PL, ...)
countryMstringKód země (druhá adresa)
countryValuestringNázev země
countryMValuestringNázev země (druhá adresa)
debitintDluh po splatnosti v hlavní měně
deliveryAddrstringIndex adresy, která je určena pro doručování zboží (0 = nenastaveno, 1 = první adresa, 2 = druhá adresa)
dicstringDIČ
dic2stringDruhé DIČ (pro SK)
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
enteredByValuestringUživatel, který záznam vytvořil (jméno)
enteredFromstringKód původu kontaktu (jak byl získán)
enteredFromValuestringNázev původu kontaktu (jak byl získán)
fileAsstringPod jakým názvem bude kontakt zobrazován (v seznamech, v našeptávači, apod.). Generuje se - není třeba zapisovat
firstnamestringKřestní jméno
genderintPohlaví osoby (0 = nenastaveno, 1 = muž, 2 = žena)
hearAboutintJak se o nás dozvěděl (kód)
hearAboutValuestringJak se o nás dozvěděl (název)
homeAddrstringIndex adresy, která je sídlo (u firmy) nebo trvalé bydliště (u osoby) (0 = nenastaveno, 1 = první adresa, 2 = druhá adresa)
icostringIČO
idintKód kontaktu (primární klíč)
importanceintDůležitost (kód). Větší číslo = větší důležitost kontaktu
importanceValuestringDůležitost (název)
importProtectedbooleanTento záznam není možné aktualizovat z importovaných dat.
invoiceAddrstringIndex adresy, která je určena pro zasílání faktur (0 = nenastaveno, 1 = první adresa, 2 = druhá adresa)
invoiceMaturitystringSplatnost faktur
languagestringKód jazyka (ISO-639-1), kterým tento kontakt komunikuje (cs, sk, en, de, ...)
languageValuestringNázev jazyka komunikace
loginstringPřidělené přihlašovací jméno do extranetu
mailingAddrstringIndex adresy, která je určena pro zasílání pošty (0 = nenastaveno, 1 = první adresa, 2 = druhá adresa)
maritalStatusstringRodinný stav (viz. číselník mast)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
modifiedByValuestringUživatel, který záznam naposledy změnil (jméno)
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tento kontakt
ownerGroupValuestringNázev uživatelské skupiny vlastnící tento kontakt
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tento kontakt
ownerUserValuestringJméno uživatele vlastnícího tento kontakt
passwordstringPřidělené heslo do extranetu
pricelistintKód ceníku, za který kontakt nakupuje produkty (0 = standardní ceník)
pricelistValuestringNázev přiděleného ceníku
privatebooleanKontakt je považován za Osobní a vidí jej pouze vlastníci
regionintKód regionu
salutationstringOslovení v 5. pádě
sellerstringLogin uživatele, který je odpovědným obchodníkem pro tento kontakt (account manager)
sellerValuestringJméno uživatele, který je obchodníkem pro tento kontakt
streetstringUlice - první řádek
streetMstringUlice - první řádek (druhá adresa)
street1stringUlice - druhý řádek
street1MstringUlice - druhý řádek (druhá adresa)
street2stringUlice - třetí řádek
street2MstringUlice - třetí řádek (druhá adresa)
streetLatdoubleGPS Latitude (šířka)
streetLngdoubleGPS Longitude (délka)
streetMLatdoubleGPS Latitude (šířka - druhá adresa)
streetMLngdoubleGPS Longitude (délka - druhá adresa)
surnamestringPříjmení osoby
symbolstringUnikátní kód přidělený uživatelem
tariffintKód ceníku služeb, za který kontakt nakupuje služby (0 = standardní ceník)
tariffValuestringNázev přiděleného ceníku služeb
titleAfterstringTitul(y) za jménem
titleBeforestringTitul(y) před jménem
typestringTyp záznamu/kontaktu, viz. přehled typů
vipbooleanVIP kontakt
zipstringPSČ
zipMstringPSČ (druhá adresa)

Typy kontaktů

Název typu je vždy velkými písmeny (case sensitive). Podporované typy (hodnota pole type) jsou:

TypPopis
ORGANIZATIONFirma nebo jiná organizace
INDIVIDUALFyzická osoba
FREELANCERPodnikající fyzická osoba (může mít navíc IČO a DIČ plus obchodní značku)
BRANCHProvozovna organizace
JOBPracovní pozice v organizaci (účetní, recepční, ...)
DEPARTMENTOddělení v rámci organizace (např. HR)
ROBOTSubjekt, který není osobou. Existence tohoto typu je důležitá pro řízení přístupových práv a možnost vytvářet uživatelské účty, které nepatří osobám (např. e-shop, který zapisuje do CRM)
FAMILYRodina (sdružuje 2 a více fyzických osob)
GROUPLibovolná pracovní skupina zahrnující osoby z jedné nebo více organizací
ANONYMOUSKontakt, ke kterému nemáme jméno, pouze kontaktní údaj (např. e-mail)

Formát JSON

{
  "addresses": [  /* Poštovní adresy mohou být max 2 */
    {
      "accuracy": 99, /* Přesnost zjištění GPS pozice */
      "city": "Godrikův Důl",
      "country": "CZ",
      "lat": 0.0, /* GPS Latitude */
      "lng": 0.0, /* GPS Longitude */
      "state": null,
      "streets": [  /* Toto pole max 3 řádky adresy */
        "Grimauldovo nám. 12"
      ],
      "zip": "24133" /* PSČ */
    }
  ],
  "birthday": "1992-07-31",
  "canPurchase": false, /* Zákazník může nakupovat */
  "cantShare": false,
  "categories": [ "c1", "c5" ], /* Kategorie c1, "c64" */
  "comment": "Je to opravdu neobyčejný kouzelník",
  "company": null, /* Název společnosti */
  "consents": [ /* Souhlasy */
    {
      "entered": "2020-02-19T08:59:08",
      "enteredBy": "gregor",
      "source": 1,
      "type": 1,  /* Typ 1 - zpracování osobních údajů */
      "value": true /* Souhlas udělil */
    },
    {
      "entered": null,
      "source": 0,
      "type": 10,  /* Typ 10 - zasílat zpravodaj */
      "value": false /* Souhlas nebyl udělen */
    }
  ],
  "debit": 0,
  "dic": "CZ9207315524",
  "eaddresses": [ /* Kontaktní údaje, nebo-li elektronické adresy */
    {
      "id": 562,
      "junk": false,
      "priority": 1,
      "raw": "+420608245226",
      "type": 2, /* typ 2 = telefon */
      "value": "+420608245226"
    },
    {
      "id": 563,
      "junk": false,
      "priority": 2,
      "type": 1, /* typ 1 = e-mail */
      "value": "potter@bradavice.cz"
    }
  ],
  "entered": "2020-02-19T08:57:55",
  "enteredBy": "gregor",
  "enteredFrom": "srch",
  "etag": "1582099147000",
  "fileAs": "Ing. Harry Potter, CSc.",
  "firstname": "Harry",
  "gender": 1, /* Pohlaví */
  "globalStatus": 0,
  "hearAbout": null,
  "ico": "25632188",
  "id": "350", /* Unikání ID - je vždy integer */
  "importProtected": false,
  "importance": 21,
  "invoiceMaturity": 10,
  "isirLastCheck": null,
  "isirStatus": 0,
  "language": "cs",
  "maritalStatus": 0,
  "modified": "2020-02-19T08:59:07",
  "modifiedBy": "gregor",
  "ownerGroup": null,
  "ownerUser": "gregor",
  "pricelist": null,
  "private": false,
  "region": null,
  "regionName": "",
  "salesmen": [
    "gregor"
  ],
  "salutation": "Vážený pane Pottere", /* Oslovení v pátém pádě */
  "surname": "Potter",
  "tariff": null,
  "titleAfter": "CSc.",
  "titleBefore": "Ing.",
  "type": "FREELANCER", /* Typ identity: Živnostník */
  "vip": false
}