6.2

Úkol (task)

SQL tabulka: task
Entita pro XML Connector: task

Vlastní pole

NázevTypPopis
agendaCategorystring(16)Zařazení úkolu (hodnota z číselníku)
branchintKód provozovny (pokud je v customer organizace)
buscaseintKód objednávky, ke které se úkol vztahuje
campaignintKód kampaně, ke které se úkol vztahuje
categorybooleanPříznak Osobní, úkol se zobrazuje pouze vlastníkovi a vyřizujícímu
completedbooleanPříznak Splněno - určuje zdali je úkol splněn
customerintKód napárovaného kontaktu
deadlinedateDatum, do kterého má být úkol splněn
deadlineTimetimeVolitelný čas k poli deadline
demandingnessintOdhad náročnosti úkolu v minutách
descriptionstringPopis úkolu (co se má udělat)
entereddatetimeKdy byl záznam vytvořen
enteredBystringUživatel, který záznam vytvořil (login)
idintUnikátní kód (primární klíč)
modifieddatetimeČas poslední změny
modifiedBystringUživatel, který záznam naposledy změnil (login)
opportunityintKód příležitosti, ke které se úkol vztahuje
ownerGroupstringKód uživatelské skupiny vlastnící tento úkol
ownerUserstringLogin uživatele vlastnícího tento úkol
percentCompletedintNa kolik procent (0-100) je úkol řešen (stav plnění)
personintKód osoby (pokud je v customer organizace)
priorityintPriorita úkolu
problemintKód problému, ke kterému se úkol vztahuje
qualityEvaluationintKvalitativní hodnocení splnění úkolu (0-100) v %
responsiblestring(16)Uživatel, který má úkol na starosti (vyřizující)
ringBeforeintUpozornit na úkol (hodnota z číselníku)
showInCalendarbooleanPříznak Zobrazit v kalendáři
statusintStav úkolu (interní hodnota určující stav delegování úkolu)
strategicPriorityintStrategická priorita (význam úkolu pro firmu)
subjectstringNázev úkolu (věc)
suspendeddateDatum do kdy je práce na úkolu přerušena
suspendedTimetimeVolitelný čas k poli suspended
workEnddateDatum ukončení prací na plnění úkolu
workEndTimetimeVolitelný čas k poli workEnd
workStartdateDatum zahájení prací na plnění úkolu
workStartTimetimeVolitelný čas k poli workStart