6.2

Aplikační nastavení

V aplikačním nastavení určuje administrátor hlavní parametry fungování celého systému.
Otevřete Nastavení | Aplikační nastavení

Společnost

Po instalaci CRM jsou v adresáři kontaktu pouze dvě firmy, ANNECA s.r.o. (to jsme my - vývojáři systému) a pak vaše firma. V záložce Společnost aplikačního nastavení můžete najít odkaz na záznam v adresáři, který reprezentuje vaši firmu.

Aplikační nastavení - Společnost

Věnujte pozornost i správnému nastavení bankovního účtu. Tyto údaje CRM používá např. při generování faktur.

Nastavení aplikace

Aplikační nastavení - Nastavení aplikace

Sériové číslo
Unikátní sériové číslo vaší instalace CRM (generuje ANNECA)
Výchozí země
Tato země bude předvyplněna při zakládání nových kontaktů do adresáře (nastavte na zemi, ve které máte nejvíc zákazníků).
Preferovaný jazyk
Výchozí jazyk, který bude použit pro zobrazení uživatelského rozhraní systému. Ovlivňuje i formátování datumů nebo jazyk automaticky odesílaných e-mailů.
Časové pásmo
V jakém časovém pásmu se nachází většina uživatelů (výchozí hodnota, pokud není nastaveno v profilu uživatele).
Automaticky zúčtovat předpisy Opakovaná služba
CRM bude spouštět každých 6 hodin proces, který automaticky zúčtuje předpisy objednávek typu Opakovaná služba (používá se pro fakturování pravidelných paušálmích částek zákazníkům).
Upozorňovat na zákazníky s fakturami po splatnosti
Systém automaticky každé 4 hodiny zjišťuje, jestli nějaký zákazník nemá faktury po splatnosti. Pokud nějaké najde, uloží do jejich záznamu v adresáři výši dluhu (pole Dluh po splatnosti).
Upozornit na splněnou objednávku
Vybraný uživatel je upozorňován, když systém detekuje novou splněnou objednávku. Tak mohou být bez prodlení iniciovány další následné kroky (kontrola, fakturace, apod.). Uživatel je upozorněn zprávou na úvodní stránce aplikace (nad kalendářem).
Haléřové vyrovnání
Určuje zaokrouhlení při tisku faktury, či složenky.
Koeficient zaokrouhlení daňového základu
Umožňuje zaokrouhlit daňový základ faktury (0 = nezaokrouhlovat, 0.1 = na desetníky, 1.0 = na jednotky, ...)
Výchozí priorita úkolů
Přednastavená priorita úkolu při zadávání nových úkolů
Vyžadovat komentář u úkolů
Toto pole určuje, zda při splnění úkolu bude od uživatele požadováno vyplnění komentáře ke splnění. Hodnota pouze delegované určuje, že je komentář po uživateli požadován pouze u úkolů, u kterých není jejich zadavatelem.
Zobrazovat vodoznak
Při zaškrtnutí se vlevo zobrazuje obrázek uložený jako soubor [adresar-s-intouch-crm]/img/watermark.gif. Do souboru watermark.gif si můžete vložit například logo své firmy.
Povolit automatické přihlašování
CRM umožní uživatelům, aby nemuseli zadávat heslo při přihlášení, tj. zapamatuje si je na daném počítači. Heslo není nutné zadávat jeden týden - pak bude uživatel i tak dotázán.
Povolit soukromé kontakty
Pokud je zapnuto, CRM dovolí uživatelů vkládat do adresáře osoby nebo firmy s příznakem Osobní. Takové záznamy jsou neviditelné pro ostatní uživatele systému (vidí je jen vlastník záznamu).
Povolit zpětnou vazbu
Při zapnutí tohoto přepínače bude CRM požadovat po uživatelích, aby aktivně přijali nebo odmítli delegované úkoly. Při odmítnutí se delegovaný úkol vrátí delegujícímu s uvedením důvodu.
Kontrolovat stav skladu
Pokud je zaškrtnuto, systém nedovolí splnit objednávku na produkty, které nemáte v požadovaném počtu ks skladem.
Při převodu mezi sklady používat transféry
Převod zboží mezi sklady vygeneruje příjemku a výdejku.
Fulltextové vyhledávání s podporou diakritiky
Pokud je zaškrtnuto, fulltextové vyhledávání respektuje diakritiku textu (tj. žádejtezadejte)

Nastavení e-mailu

Aplikační nastavení - Nastavení e-mailu

Interval odesílání/přijímání e-mailů
CRM pravidelně kontroluje poštovní servery a stahuje příchozí postu. Tento parametr určuje, jak často se tak děje.
Čas pro ...
Maximální časové prodlevy pro spojení s poštovním serverem. Ve většině případů nemusíte měnit, pouze pokud máte extrémně pomalý POP3/IMAP/SMTP server.
CSS styl pro nepřečtený e-mail
Nepřečtené e-maily jsou standardně zobrazeny tučným písmem. Pokud chcete e-maily zvýraznit jinak, můžete tady definovat jiný CSS styl (např. color:orange zobrazí oranžovou barvou).
Šablona pro zasílání zapomenutých hesel:
TODO
Archivovat e-maily starší než
Starší e-maily budou ukládány do zvláštní databázové tabulky, která se standardně nezobrazuje, a díky tomu je práce se schránkou pošty rychlejší (0 dní = nearchivovat nic).
Mazat interní e-maily starší než
CRM občas posílá oznamovací e-maily, u kterých není příliš užitečné je trvale držet v poštovní schránce. Tímto nastavením se začnou automaticky mazat po zvoleném počtu dní (0 dní = nemazat).
Vyrovnávací paměť IMAP e-mailů
IMAP e-maily jsou uloženy jak na IMAP severu, tak v CRM, což v některých případech může být nechtěné, zabírají 2x více místa než je potřeba. Proto do CRM byla přidána funkce, která v CRM ponechá pouze základní údaje a tělo e-mailu (přílohy) smaže. V případě pozdější potřeby jsou stažena z IMAPU. (0 dní = vyrovnávací paměť se nepoužívá, všechny IMAP e-maily zůstávájí uloženy v CRM).
Povolit vyhledávání i v archivovaných e-mailech
Pokud je zaškrtnuto, CRM vytváří fulltextový index, který obsahuje i starší archivované e-maily (viz. výše).
Sdílet e-maily...
Je typickým požadavkem, aby uživatelé, kteří vidí kontakt, příležitost nebo objednávku, viděli i e-maily, které se daného záznamu týkají.

Globální server odchozí pošty

Uživatelé CRM mohou nastavit vlastní poštovní účty, nicméně pro některé situace systém potřebuje globální SMTP účet. Nastavení na této stránce je převážně používáno pro odesílání interních oznámení a pro hromadný e-mail.

SMTP server
Název serveru
SMTP port
TCP/IP port, na kterém server běží (obvyklé hodnoty jsou 25 nebo 587, 465= pro SSL/TLS)
SMTP účet
Název účtu pro odesílání pošty
SMTP heslo
Heslo pro zvolený účet
Server pro odesílání e-mailů (SMTP) vyžaduje ověření
SMTP server vyžaduje, aby klient poslal jméno a heslo pro ověření
Zabezpečené přihlašování
TODO
SSL/TLS SMTP
K serveru se připojuje šifrovaně pomocí SSL/TLS (doporučeno)

Nastavení cest

Aplikační nastavení - Nastavení cest

Vnější adresa aplikace
Musí obsahovat platné URL, na které je dostuné toto CRM. Pokud je nastaveno špatně, některé funkce systému nebudou fungovat korektně.
Cesta k obrázkům v e-mailech
Platné URL do složky, ve které máte umístěné globálně dostupné obrázky pro hromadné e-maily. Toto URL je v hromadně odesílaném e-mailu dostupné přes slučovací značku [[[img]]].
Vyhledání podle IČO
Adresa webové stránky, na kterou se vytvoří odkaz ze záznamu kontaktu vedle pole IČO. Slučovací značka [[[ico]]] bude nahrazena aktuálním IČem z formuláře.
Vyhledání podle DIČ
Adresa webové stránky, na kterou se vytvoří odkaz ze záznamu kontaktu vedle pole DIČ. Slučovací značka [[[dic]]] bude nahrazena aktuálním DIČem z formuláře.

Rozšířené

Aplikační nastavení - Rozšířené

Povolené IP pro XML Connector
Seznam IP adres (může být i IPv6), ze kterých je možné poslat API požadavek na rozhraní XML Connector. Jednotlivé adresy se oddělují čárkou.
Client ID
Klientské číslo této aplikace pro služby Google (získáte v Google API Console)
Public API KEY:
Klíč pro přístup ke službám Google (získáte v Google API Console)