6.2

Veřejný obsah (content)

Veřejný obsah jsou záznamy, obsahující veřejně dostupná data (obvykle pro marketingové účely).

SQL tabulka: content
Entita pro XML Connector: content

Databáze

NázevTypPopis
annotationstringStručný popis záznamu
bodyblobobsah (může být text nebo binární data)
categoriesset(c1..c64)uživatelsky definované kategorie
charsetstringnázev kódování znaků (např. UTF-8 nebo windows-1250) pokud je v záznamu textový obsah
dateFromdatedatum "od" (např. platnost záznamu)
dateTodatedatum "do"
draftbooleanrozpracovaný záznam
editModeenumjakým způsobem lze záznam editovat v prostředí CRM (richtext = html editor, code = přímá editace kódu, upload = data z uploadovaného souboru)
enteredBystringuživatel, který záznam vytvořit
entereddatetimedatum a čas vytvoření záznamu
folderbooleantento záznam představuje složku (true) a nikoliv soubor
idintunikátní kód
linkstringnázev záznamu, který je použitelný jako název souboru/složky nebo jako součást URL
mimeTypestringContet-Type (MIME) typ dat (např. image/png)
modifiedBystringuživatel, který záznam naposledy upravil
modifieddatetimedatum a čas poslední modifikace záznamu
namestringnázev / titulek
parentFolderintkód složky, ve které je tento záznam (null - pro kořenový adresář)
sizeintvelikost dat (body) v bajtech
versionstringverze dokumentu (pro vaše použití)

Formát JSON

{
 "id": 49,
 "slug": "dulezity-dokument.html", /* ekvivalent parametru link v popisu databáze výše */
 "url": "https://....", /* URL adresa pro získání dat */
 "name": "Důležitý dokument",
 "perex": "Stručný popis dokumentu", /* ekvivalent parametru annotation v popisu db */
 "version": "1.2",
 "dateFrom": "2020-08-14",
 "dateTo": "2020-08-17",
 "entered": "2020-04-28T13:41:32",
 "enteredBy": "gregor",
 "modified": "2020-04-28T13:41:32",
 "modifiedBy": "gregor",
 "draft": false,
 "contentType": "text/html",
 "categories": ["c1", "c3"]
}