6.2

Práce se seznamem záznamů

Seznamy záznamů jsou tabulky, které zobrazují záznamy z databáze a umožňují jejich filtrování, třídění a další operace. Typický seznam vypadá takto:

Seznam záznamů a adresáři

Klepnutím na ikonku na začátku každého řádku můžete otevřít detail záznamu (formulář).

Stránkování

Vzhledem k tomu, že databáze může obsahovat velké množství záznamů a není technicky možné je zobrazit všechny najednou, jsou záznamy rozděleny do stránek. K pohybu mezi stránkami slouží šipky ve spodní části tabulky. Jejich význam je následující:

Zobrazí první stránku

Zobrazí předchozí stránku

Posuvník umožňuje plynulý pohyb na jinou stránku seznamu

Zobrazí následující stránku

Zobrazí poslední stránku

Vpravo od šipek pro přesun mezi stránkami jsou informace o tom, na které stránce se právě nacházíte. Čísla mají zleva do prava následující význam: první záznam na stránce, poslední záznam na stránce, celkový počet záznamů v seznamu (to není celkový počet záznamů v databázi, protože seznam může díky filtrování obsahovat jen vybranou množinu záznamů).

Řazení záznamů

Seznamy umožňují řazení záznamů podle téměř libovolného sloupce. Chcete-li změnit řazení v agendě, klepněte na záhlaví příslušného sloupce a agenda se zobrazí se změněným řazením. Pokud na stejný sloupec klepnete ještě jednou, změníte směr řazení (menší → větší se změní na větší → menší).

Sloupec, ve kterém je aktivováno řazení je barevně zvýrazněn, přičemž barva přechází ze světlejšího odstínu do tmavšího ve směru, ve kterém je řazení aktivováno.

Filtrování záznamů

InTouch CRM má bohaté možnosti filtrování záznamů a v samostatné kapitole najdete informace o tom, jak vytvářet filtrovací pravidla a jak je ukládat jako pohledy. V této kapitole zmíníme rychlé filtrování pomocí záhlaví sloupců v seznamech záznamů.

Seznam záznamů a adresáři

V záhlaví většiny sloupců v seznamech může být za názvem sloupce ještě malé okénko, do kterého je možné psát text (viz. orázek výše) nebo výběr z hodnot pro filtrování. Slouží k rychlému vytvoření filtrovacího pravidla.

  1. Klepněte do filtrovacího políčka v záhlaví.
  2. Napište slovo nebo část slova, které se musí v příslušném sloupci vyskytovat.
  3. Stiskněte (Enter).
  4. Systém vyfiltruje jen ty záznamy, které v daném sloupci obsahují napsaný text.

Je možné napsat filtrovaný text do více sloupců současně.

Pro zrušení filtru vyberte Nefiltrovat v nabídce.

Hromadné operace se záznamy

Na horní, spodní nebo obou hranách tabulky se záznamy najdete dvě výběrová pole, která slouží pro provádění hromadných operací se záznamy.

V prvním výběrovém poli určujete s jakými záznamy chcete hromadnou operaci provést a přicházejí v úvahu tyto možnosti:

N vybraných
Operace bude aplikována na záznamy, které označíte zaškrtávacím okénkem na začátku řádku se záznamem (lze označovat pouze záznamy viditelné na jedné stránce).
Klepnutím na ikonku v záhlaví můžete rychle označit všehny záznamy na zobrazené stránce.
N vyfiltrovaných
Operace bude aplikována na záznamy, které jsou zobrazené v seznamu. Tato možnost je dostupná, pokud máte aktivní nějaký filtr.
Všech N
Operace bude aplikována na úplně všechny záznamy v databázi. Tato možnost je dostupná, pokud nemáte žádný filtr.

Druhé výběrové pole určuje typ operace, která se bude se záznamy provádět. Jakmile vyberete název operace, stiskněte tlačítko Provést. Některé operace zobrazí formulář pro zadání parametrů operace.

Přizpůsobení seznamu

V pravém dolním rohu seznamu najdete volbu Přizpůsobit, pomocí které můžete zobrazit formulář pro přizpůsobení zobrazení seznamu:

Nastavení seznamu záznamů

Formulář můžete také vyvolat pomocí volby Přizpůsobit seznam v nabídce vlevo. Význam jednotlivých parametrů je:

Zobrazit vybrané sloupce
V tabulce budou sloupce, které si vyberete ze seznamu dostupných sloupců (viz. níže)
Zobrazit standardní sloupce
Zobrazí se obvykle užívané sloupce.
Zobrazit všechny sloupce
Zobrazí se všechny sloupce, které jsou k dispozici (tabulka se seznamem může být hóóódně široká)

Zobrazené sloupce si zvolíte tak, že je přetáhnete z pravého seznamu dostupných sloupců do levého seznamu zobrazených sloupců. Můžete také myší měnit jejich pořadí.

Počet řádků v seznamu
Udává, kolik bude na jedné stránce zobrazeno záznamů. Číslo musí být v rozsahu 1-1000. Čím větší číslo zvolíte, tím se bude seznam načítat z databáze déle.
Navigační lištu zobrazit nahoře/dole
Můžete si nastavit, kde chcete mít tlačítka stránkování (viz. začátek této kapitoly).
Menu zobrazit nahoře/dole
Určuje, kde se zobrazí nabídky pro provádění hromadných operací