6.2

WebDAV (CalDAV, CardDAV)

InTouch CRM podporuje WebDAV protokol, což je standardní nadstavba nad protokolem HTTP, která umožňuje následující:

Vzhledem k tomu, že se jedná o definovaný standard, neuvádíme kompletní popis protokolu, ale pouze URL, na kterém se DAV rozhraní nachází:

<crm_url>/dav

Např. https://firma.itcrm.cz/dav

Pro přístup k datům použijte stejné přihlašovací jméno a heslo, které vám přidělil administrátor pro přihlášení do rozhraní CRM systému.