6.2

Příručka administrátora

Pojmem administrátor rozumíme pro účely této dokumentace speciálně pověřenou osobu s maximem přístupových práv, která obvykle řeší následující činnosti:

Pokud máte svoje CRM na našich (ANNECA) serverech, některé z těchto činností přebíráme my jako součást cloudových služeb.

Některé návody v příručce administrátora mohou být v angličtině