6.2

Nastavení

Dalším krokem po instalaci systému je jeho řádné nastavení do takové podoby, aby vyhovoval vaší společnosti.