6.1

Instalace a aktualizace InTouch CRM

Naše společnost ANNECA vám děkuje, že jste se rozhodli používat internetový informační systém InTouch CRM. InTouch CRM je naprogramován v Javě a používá databázi MySQL, což znamená, že běží na všech platformách (Windows, Linux, macOS).

Systémové požadavky

InTouch CRM je tzv. vícevrstvý software. To znamená, že ke své činnosti využívá další software, který je nutné nainstalovat ještě před tím, než začnete instalovat vlastní aplikaci. Všechny požadované softwarové balíky jsou k dispozici zdarma na internetu. Zde je přehled toho, co musíte stáhnout:

Instalace

OpenJDK

Instalační balíček najdete na adrese https://openjdk.java.net/. Jedná se o open source modifikaci Oracle JAVA.

Jakmile budete mít JDK nainstalované, je třeba vytvořit systémovou proměnnou s názvem JAVA_HOME, která obsahuje název adresáře, ve kterém je JDK umístěné.

Windows: klepněte pravým tlačítkem na ikonku "Tento počítač" a zvolte "Vlastnosti". Proměnné prostředí můžete definovat v záložce "Rozšířené".

Linux: do skriptu, který se vykonává po startu počítače, vložte příkaz pro nastavení proměnné (např. JAVA_HOME=/opt/java/jdk11.0.1) a současně tento příkaz rovnou proveďte, aby byla proměnná definovaná pro další instalaci.

Tomcat

Instalační balíček aplikačního serveru je k dispozici na stránkách https://tomcat.apache.org. Stáhněte si verzi 9.0.x. V době psaní této dokumentace byla poslední verze s číslem 9.0.20.

V případě, že budete instalovat Tomcat na Linuxový server, doporučujeme jeho umístění do adresáře /opt/tomcat. Pokud máte Windows server, Tomcat se standardně instaluje do adresáře c:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.x. Nezapomeňte jej naistalovat jako službu. V dalším popisu budeme adresář s instalovaným Tomcatem označovat jako [tomcat].

InTouch CRM

Upozornění: pokud provádíte aktualizaci InTouch CRM ze starší verze, přeskočte nyní ve čtení na další podkapitolu.

Produkt InTouch CRM je distribuován v souboru s názvem intouch.war. Při instalaci tohoto souboru postupujte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že neběží aplikační server (Tomcat) a pokud je spuštěn tak jej ukončete.

2. Ujistěte se, že je spuštěn databázový server MySQL. Pokud ne, spusťe jej. Nyní je třeba založit novou prázdnou databázi pomocí následujících příkazů:

cd [mysql]/bin
./mysql -u root -p
	CREATE DATABASE intouch CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_czech_ci;
	GRANT ALL PRIVILEGES ON intouch.* TO <uzivatel> identified by '<heslo>';
	exit

Poznámka: [mysql] je název adresáře, ve kterém je instalován databázový server, údaje <uzivatel> a <heslo> nahraďte jménem uživatele a jeho heslem, pod kterým se bude InTouch CRM přihlašovat do databáze. Tyto údaje budete potřebovat později.

3. Do adresáře [tomcat]/webapps nakopírujte soubor intouch.war a přejmenujte jej na ROOT.war. (Pokud už tam takový soubor je, zálohujte jej do jiného adresáře).

4. Spusťte aplikační server Tomcat

5. Nyní se zkuste připojit k aplikačnímu serveru pomocí webového prohlížeče na adrese:

http://<server>:<port>/

Údaje <server> a <port> jsou název stroje, na kterém běží Tomcat a http port, na kterém Tomcat čeká na spojení. Při instalaci Tomcatu je nabízen port 8080. Můžete jej však změnit na 80, který je standardním portem a nemusí se pak v adrese uvádět.

6. Pokud vše proběhlo správně, měl by vám prohlížeč zobrazit úvodní stránku pro konfiguraci InTouch CRM, která obsahuje volbu jazyka pro instalaci. Pro dokončení instalace postupujte podle pokynů v prohlížeči.

7. Po dokončení průvodce v prohlížeči je třeba restartovat (tj. ukončit a následně spustit) aplikační server Tomcat.

Pozor: při novém spuštění Tomcatu začne InTouch CRM vytvářet kompletní strukturu databáze. Tento proces trvá několik minut a veškeré prováděné příkazy jsou vypisovány do logu. Mějte trpělivost.

8. Na závěr se znovu připojte na adresu http://<server>:<port>/. Mělo by se objevit přihlašovací okno pro vstup do InTouch CRM. Uveďte přihlašovací údaje, které jste vložili v instalačním průvodci v kroku 6.

Aktualizace

Při aktualizaci CRM na novější verzi postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si nejnovější verzi souboru intouch.war. Pokud používáte verzi InTouch CRM Start, můžete tak učinit kdykoliv. Jestliže používáte placenou verzi Enterprise, musíte mít aktivní službu technické podpory, kde vám sdělíme, jak instalační soubor stáhnout.

2. Ujistěte se, že neběží aplikační server (Tomcat) a pokud je spuštěn tak jej ukončete.

3. Důrazně doporučujeme udělat zálohu stávajícího stavu databáze a e-mailů pro případ, že by se aktualizace z nějakého důvodu nezdařila (např. výpadek proudu). Pro zálohu databáze použijte příkazy:

# cd [mysql]/bin
# ./mysqldump -R -u root intouch > [cesta]/[soubor.sql]

Pro zálohu e-mailů musíte znát jejich umístění na disku serveru. Toto umístění jste zvolili při instalaci CRM. Zkopírujte obsah složky s e-maily do složky [cesta].

Poznámka: [cesta] je umístění libovolného adresáře do kterého budete zálohu ukládat, [soubor.sql] je libovolný název souboru, který bude automaticky vytvořen.

4. Záloha aplikace InTouch CRM

Z adresáře [tomcat]/webapps zkopírujte adresář ROOT do adresáře [cesta]. Nyní odstraňte adresář [tomcat]/webapps/ROOT i soubor [tomcat]/webaps/ROOT.war.

Poznámka: Tento krok je nezbytně nutný pro aktualizaci InTouch CRM, a proto jej nelze vynechat.

5. Umístění nové verze InTouch CRM

Zkopírujte nový intouch.war do adresáře [tomcat]/webapps a přejmenujte na ROOT.war.

6. Spusťte Tomcat

7. Připojte se k aplikačnímu serveru pomocí webového prohlížeče na adresu

https://<server>:<port>/

Údaje <server> a <port> jsou název stroje, na kterém běží Tomcat a http port, na kterém Tomcat čeká na spojení. Při instalaci Tomcatu je nabízen port 8080. Můžete jej však změnit na 80 (443 pro https), který je standardním portem a nemusí se pak v adrese uvádět.

8. Pokud vše proběhlo správně, měl by vám prohlížeč zobrazit úvodní stránku pro aktualizaci InTouch CRM, která obsahuje volbu jazyka. Pro dokončení aktualizace postupujte podle pokynů v prohlížeči. Cesta k předchozí verzi aplikace je [cesta]/ROOT, kam jste provedi zálohu.

9. Po dokončení průvodce v prohlížeči je třeba restartovat (tj. ukončit a následně spustit) Tomcat.

10. Na závěr se znovu připojte na adresu https://<server>:<port>/. Mělo by se objevit přihlašovací okno pro vstup do InTouch CRM.

Další nastavení po skončení instalace

Pokud chcete InTouch CRM používat pro reálný provoz a neinstalujete jej pouze za účelem vyzkoušení, bude vás nejspíš zajímat několik dalších otázek.

Paměť pro běh Tomcatu

Těsně po instalaci je Tomcat spouštěn se standardním množstvím dostupné paměti, cca 64 MB. Pokud aplikace dosáhne této hranice, začne hlásit chybu OutOfMemoryError (nedostatek paměti). Děje se tak i přesto, že server má fyzicky třeba 2 GB RAM.

Na operačním systému typu UNIX nadefinujte proměnnou s názvem CATALINA_OPTS, která bude mít hodnotu -Xmx1024m. Tento údaj znamená, že Tomcat může pro své potřeby použít až 1 GB paměti RAM. To by mělo pro běžnou instalaci bohatě stačit.

CATALINA_OPTS=-Xmx1024m

Jestliže používáte Windows, je nastavení tohoto parametru složitější. Tomcat, který běží jako služba, očekává tento údaj v registrech operačního systému. Navíc je tento údaj umístěn pro různé verze Tomcatu na jiném místě.

Naštěstí je spolu s Tomcatem dodáván skript s názvem service.bat, který instaluje Tomcat jako službu. Parametry tohoto skriptu je možné velikost paměti určit. Doporučujeme přečíst návod k instalaci Tomcatu.

Přístup k InTouch CRM přes HTTPS

Tomcat má po instalaci vypnutou podporu protokolu HTTPS, a proto je nutné upravit jeho konfigurační soubory, pokud chcete k InTouch CRM přistupovat v bezpečnějším režimu.

V souboru [tomcat]/conf/server.xml najdete v poznámkách postup jak aktivovat HTTPS protokol. Po úpravě konfigurace je nutné Tomcat restartovat.

Více informací ke konfiguraci SSL/TLS.

InTouch CRM a firewall

Pokud již máte na serveru nainstalovaný InTouch CRM, měli byste pro přístup na tento server povolit porty 80 (HTTP) a 443 (HTTPS). Aby mohl CRM stahovat a odesílat poštu (obsahuje vestavěného e-mailového klienta), bude nutné povolit i přenos pro porty 110 a 995 (POP3); 143 a 993 (IMAP); 25 a 465 (SMTP).

Co když nemůžete mít CRM dostupné z internetu

Některé společnosti nechtějí mít CRM dostupné z internetu a přístup k němu zakáží na svém firewallu. To je samozřejmě možné, ale tím se omezí některé funkce systému, např.:

Aby mohl systém vyhovět bezpečnostnímu požadavku Nechceme to mít dostupné z internetu a současně nebyly omezeny výše popsané funkce, má systém vlastní integrovaný firewall. Technicky lze pak dosáhnout ideálního stavu tak, že na firemním firewallu se pustí komunikace až na stroj, kde běží CRM a teprve tam se odfiltrují jiné než požadované dotazy.

Více informací naleznete v samostatném dokumentu o interním firewallu v CRM.